Reacties op onderzoek

In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland heeft Veldkamp onderzoek uitgevoerd onder het Nederlands publiek en zorgverleners rond het thema ‘Zicht op goede zorg’. Tijdens ZorgNL2014 hebben we een aantal mensen gevraagd om een reactie op opvallende onderzoeksresultaten.

 

Sabine Pieters, accountmanager ZorgdomeinSabine Pieters, accountmanager Zorgdomein

Internet is de belangrijkste informatiebron over kwaliteit (58%), gevolgd door mensen in de omgeving (42%) en de huisarts (37%). 8% haalt de informatie bij de zorgverzekeraar.

“De vraag is of patiënten internet goed weten te gebruiken voor kwaliteitsinformatie. Het is een waardevolle bron maar ook een enge. Je moet de kennis hebben om de informatie te kunnen interpreteren en die heeft niet iedereen. Het is goed als patiënten mondiger worden en meer informatie gaan zoeken, maar ze moeten die wel gebruiken in aanvulling op de informatie van de zorgprofessional.”

Hans van Eeken, zelfhulpcoach psychiatrie en welzijnHans van Eeken, zelfhulpcoach psychiatrie en welzijn

22% van de artsen en apothekers vindt dat zorgverzekeraars geen inzicht hoeven te krijgen in de kwaliteit van zorg.

“Natuurlijk hebben ze die informatie wel nodig. Zorgverzekeraars hebben ook redelijk inzicht in de kwaliteit van zorg en investeren erin om die verder op peil te brengen. Het dedain waarmee over hen wordt gesproken vind ik niet terecht.”

Cees van Maurik, ambassadeur NPCFCees van Maurik, ambassadeur NPCF

Mensen verwachten dat prijs het belangrijkste aspect is bij de contracten die de zorgverzekeraars sluiten. Ze vinden dat kwaliteit, deskundigheid, het resultaat van de zorg en veiligheid belangrijker zouden moeten zijn.

“Die zijn ook belangrijker. Zelf kijk ik als verzekerde ook primair naar de dekking en de service van de zorgverzekeraar. De prijs is een afgeleide.”

Petra Koekkoek, vrijgevestigd logopedistPetra Koekkoek, vrijgevestigd logopedist

Van de artsen en apothekers vindt 53% de beoordeling door vakgenoten een goede graadmeter voor kwaliteit.

“Ze hebben gelijk, maar wel gecombineerd met de tevredenheid zoals de patiënt of cliënt die ervaart natuurlijk. Met die kwaliteit wordt in de contractering echter geen rekening gehouden, het is slikken of stikken.”

Peter Dijkshoorn, kinderpsychiaterPeter Dijkshoorn, kinderpsychiater

54% van de Nederlanders denkt dat kwaliteitsverschillen tussen zorgverleners (zeer) groot zijn. Van de artsen en apothekers denkt maar 33% dit.

“Er zijn wel verschillen, maar ik denk niet dat die zeer groot zijn. In mijn vakgebied in ieder geval niet. Hier wordt behoorlijk gestandaardiseerd gewerkt op basis van richtlijnen. Daarmee kun je wel – op basis van de relatie met de patiënt – verschillend omgaan.”

Gert de Haan, verslavingskennisnetwerk Het Zwarte GatGert de Haan, verslavingskennisnetwerk Het Zwarte Gat

Moeten zorgverzekeraars die niet aan de kwaliteitsnorm van zorgverzekeraars voldoen nog worden gecontracteerd? Ruim 40% van de artsen en apothekers vindt het een (zeer) slecht idee om deze groep niet meer te contracteren, terwijl bijna 30% dit een (tamelijk) goed idee vindt.

“Natuurlijk moeten die niet meer worden gecontracteerd. Zorgaanbieders zijn gebonden aan een dusdanige kwaliteitsopvatting dat deze vraag niet eens gesteld zou moeten mogen worden. Als ze toch door het ijs zakken, is het terecht dat ze niet meer worden gecontracteerd.”

Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter MenzisRoger van Boxtel, bestuursvoorzitter Menzis

Volgens 61% van de zorgverleners hebben de zorgverzekeraars teveel macht.

“Nee, de hulpverlener/patiënt relatie zal altijd dominant zijn. Als zorgverzekeraars kunnen we wel invloed uitoefenen op de kwaliteit en op de ontwikkeling van de prijs.”

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZWim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ

Een minderheid van de zorgverleners vindt dat de kwaliteit van hun zorg inzichtelijk is voor anderen. Voor patiënten wordt kwaliteit vooral inzichtelijk gemaakt via internet, voor collega’s via keurmerken en voor zorgverzekeraars via cijfers en statistieken.

“Dat slechts een minderheid vindt dat de kwaliteit van hun werk inzichtelijk is, verbaast mij niets. Er is veel te weinig openbaarheid over de kwaliteit van de zorg die wordt geboden. Ik vraag me soms af of die kwaliteit voor de aanbieders zelf wel inzichtelijk is, anders konden ze het ons toch ook vertellen?”

Diana Monissen, bestuursvoorzitter De FrieslandDiana Monissen, bestuursvoorzitter De Friesland

56% van de artsen en apothekers vindt dat het proces van contractering (zeer) slecht verloopt.

“Het is heel jammer als dat hun beleving is. Blijkbaar moeten wij als zorgverzekeraars dus veel meer doen om het proces en ieders rol daarin duidelijk te maken en om het tussentijds te evalueren.”

Norbert Hoogers, bestuursvoorzitter AchmeaNorbert Hoogers, bestuursvoorzitter Achmea

70% van de Nederlanders is (zeer) tevreden over de kwaliteit van de gezondheidszorg. Bij artsen en apothekers ligt dat nog hoger: 92%.

“Prachtig, maar de vraag is hoe we dat zo houden en nog beter maken. We moeten zaken veranderen om het goede te behouden, dat is de paradox waarin we gevangen zitten. En het feit dat mensen tevreden zijn, zorgt ook nog eens dat geen urgentie wordt gevoeld om dit proces te doorlopen.”