ZorgNL2013

Gericht gezond – patiënt centraal

Zorgverzekeraars, zorgaanbieders en verzekerden in dialoog

Meer dan tweehonderd zorgaanbieders en vertegenwoordigers van patiënten kwamen op 4 november 2013 bij elkaar in Fort Voordorp. Ze vertelden daar op uitnodiging van de zorgverzekeraars aan negen bestuurs- en directieleden wat zij zelf zouden doen als ze zorgverzekeraar waren om de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Lees de resultaten

Lees wat de zorgverzekeraars met de input doen