Resultaten

Zorgverzekeraars, zorgaanbieders en verzekerden in dialoog

Meer dan tweehonderd zorgaanbieders en vertegenwoordigers van patiënten kwamen op 4 november bij elkaar in Fort Voordorp bij Utrecht. Ze vertelden daar op uitnodiging van de zorgverzekeraars aan negen bestuurs- en directieleden wat zij zelf zouden doen als ze zorgverzekeraar waren om de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Waarom vraagt de zorgverzekeraar aan de zorgaanbieder en de patiënt om plaats te nemen op zijn stoel? “Omdat de zorgverzekeraar balanceert tussen de premiebetaler en de patiënt”, stelde ZN-voorzitter André Rouvoet tijdens zijn inleiding op ZorgNL 2013. “We willen zorgen dat de kostenontwikkeling in de zorg beheersbaar blijft zonder in te boeten aan de kwaliteit en toegankelijkheid van die zorg. Beide komen onder druk te staan als we niets doen en we hebben een gemeenschappelijk doel om dat te voorkomen. Dat vraagt om dialoog, en vandaar de vraag aan zorgaanbieders en verzekerden om eens plaats te nemen op onze stoel en ons te vertellen wat u zou doen als u de zorgverzekeraar was.”

Precies dit deden de ruim tweehonderd bezoekers die op de uitnodiging voor ZorgNL 2013 waren afgekomen, in negen deelsessies waarin ze rechtstreeks de dialoog konden aangaan met bestuurs- en directieleden van negen zorgverzekeraars.

Lees het hele verslag >

Lees de resultaten van de deelsessies >

Bekijk het beeldverslag >