ZorgNL2015
De lijnen vervagen

Tijdens ZorgNL2015 gingen zorgverzekeraars, patiënten, verzekerden en zorgverleners met elkaar in gesprek over nieuwe en andere vormen van zorg in de eerste lijn. En over substitutie: verschuiving van de zorg uit de tweede lijn naar de eerste lijn, binnen de eerste lijn en van de eerste lijn naar zelfmanagement. Met als doel kwalitatief goede en betaalbare zorg dicht bij de patiënt.

De zorgverzekeraars nemen de input en inspiratie uit de dialoog zeker ter harte. Ook feliciteren zij de winnaar van de Niek de Jong Prijs ‘Wedde dat ’t lukt’!

Klik op de onderstaande linkjes voor een terugblik op het congres: